آمریکا اعضای شبه نظامی کتائب حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق را تحریم کرد

آمریکا اعضای شبه نظامی کتائب حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق را تحریم کرد

آمریکا اعضای شبه نظامی کتائب حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق را تحریم کرد

دکمه بازگشت به بالا