آمریکا با تحریم‌های جدید، پرواز برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را متوقف می‌کند

آمریکا با تحریم‌های جدید، پرواز برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را متوقف می‌کند

آمریکا با تحریم‌های جدید، پرواز برنامه‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی را متوقف می‌کند

دکمه بازگشت به بالا