آمریکا از چین خواست جمهوری اسلامی را در قبال جنگ اسرائیل و حماس به آرامش دعوت کند

آمریکا از چین خواست جمهوری اسلامی را در قبال جنگ اسرائیل و حماس به آرامش دعوت کند

آمریکا از چین خواست جمهوری اسلامی را در قبال جنگ اسرائیل و حماس به آرامش دعوت کند

دکمه بازگشت به بالا