مقامات دولت بایدن از پرداخت باج ۶ میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی دفاع می کنند

مقامات دولت بایدن از پرداخت باج 6 میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی دفاع می کنند

مقامات دولت بایدن از پرداخت باج ۶ میلیارد دلاری به جمهوری اسلامی دفاع می کنند

دکمه بازگشت به بالا