انتاریوجدیدترین اخبارکانادا

زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

شهرداری تورنتو چه هنگام خیابان مقابل خانه شما را برف روبی میکند؟

زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

در حالی که شهرداری تورنتو مشغول رسیدگی و مقابله با بارش سنگین برف، مسدود شدن جاده ها و شرایط خطرناک عبور و مرور جاده ای است بسیاری از مردم می پرسند که چه موقع می توانند انتظار داشته باشند که جاده های محلی برف روبی شوند. زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

شهرداری بسته به ارتفاع انباشته شدن برف به سانتیمتر در مورد مدت زمانی که طول می کشد تا برف روبی انجام شود برآوردهای مختلفی دارد. شهرداری بارش بیش از ۲۵ سانتیمتر برف را «طوفان نوع ۴» تعریف می کند؛ که چنین رویدادی تقریبا تنها هر ده سال یکبار اتفاق می افتد.

هنگام وقوع این نوع طوفان زمستانی زمان انتظار برای برف روبی طولانی ترین زمان قابل انتظار است. زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

شهرداری از رانندگان و دوچرخه سوارانی که رفت و آمد ضروری دارند می خواهد که در طول بارش برف و پس از آن تا حد ممکن فاصله کافی برای ماشین های برف روبی را رعایت کنند، «تا بتوانند کار کنند.» زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند
زمانبندی شهرداری برای برفروبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

بزرگراه ها

 

جاده های دارای اولویت اول برف روبی برای شهرداری در رویدادهای بارش سنگین برف در درجه اول بزرگراه ها (Expressway) {بزرگراه دان ولی پارک وی و بزرگراه گاردینر} هستند؛ با این حال پلیس تورنتو صبح دوشنبه اعلام کرد که هر دو بزرگراه به دلیل شرایط خطرناک رفت و آمد موقتا مسدود می‌باشند. اما دقیقا بعد از ظهر دوشنبه شهرداری اعلام کرد که بزرگراه گاردینر شرقی (Eastbound Gardiner) به طور کامل بازگشایی شده و بزرگراه گاردینر غربی (Westbound Gardiner) از خیابان جارویس (Jarvis) بازگشایی شده است.

شهرداری برای بازگشایی بزرگراه دان ولی پارک وی (Don Valley Parkway) هیچ گونه زمانبندی اعلام نکرده است.

شهرداری می گوید که پس از بازگشایی عملیات برف روبی این بزرگراه دو تا سه ساعت طول خواهد کشید. زمانبندی شهرداری برای برفروبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

مسیرهای اصلی و مسیرهای انتقال درون شهری مسافران/ خیابان های دارای ترافیک متوسط

 

شهرداری می گوید در شرایطی که بیش از ۲۵ سانتیمتر برف انباشته شده باشد عملیات برف روبی برای مسیرهای اصلی و مسیرهای دارای ترافیک متوسط مانند بلوار لیک شور (Lake Shore Blvd)، فینچ اونیو (Finch Ave) و کویین استریت (Queen St) که دارای تراموای شهری یا اتوبوس و جاده های دارای سربالایی و خطوط دوچرخه سواری هستند، ممکن است ۱۲ تا ۱۶ ساعت طول بکشد تا به طور کامل انجام شود.

جاده های محلی/ بن بست های بدون خروجی

زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

شهرداری می گوید برای تمام جاده های داخل محله ها، شهروندان می توانند انتظار داشته باشند که برف روبی جاده ها ۲۴ تا ۳۶ ساعت طول بکشد. این تخمین زمانی برای بن بست های محلی و جاده های که به مقصد خاصی منتهی نمی شوند ممکن است بیشتر طول بکشد. شهروندان می توانند انتظار داشته باشند کوچه ها وگذرگاه ها حداقل ظرف مدت ۲۴ ساعت پس از پایان بارش برف نمک پاشی شوند اما شهرداری زمانبندی خاصی برای برف روبی کوچه ها و گذرگاه ها ارائه نکرده است.

 

پاکسازی برف

زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

هنگامی که به تدریج بیش از ۲۰ سانتیمتر برف در خیابان های شهر انباشته می شود شهرداری پروتکل های پاکسازی برف را آغاز می کند. 

در شرایط انباشت ۲۰ سانتیمتر برف پاکسازی از بزرگراه ها، مسیرهای اصلی و مسیرهای اتوبوس آغاز می شود. در شرایط انباشت ۳۰ سانتیمتر برف پاکسازی برف برای جاده های محلی شامل بن بست های محلی و کوچه های بدون خروجی آغاز می شود.

طبق اعلام شهرداری شهروندان می توانند انتظار داشته باشند که برف بزرگراه ها ظرف مدت سه روز پاکسازی شود در حالی که سایر خیابان ها و مسیرها ممکن است تا دو هفته برای پاکسازی منتظر بمانند. 

در تورنتو انتظار می رود که بارش برف به انباشته شدن ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر برف تا شب دوشنبه منجر شود. شهرداری تورنتو می‌گوید که ۶۰۰ ماشین برف روبی، ۳۰۰ دستگاه برف روبی پیاده رو، ۲۰۰ کامیون نمک پاش و ۱،۵۰۰ پرسنل آماده برای مقابله با شرایط زمستانی در اختیار دارد.

زمانبندی شهرداری برای برف روبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند
زمانبندی شهرداری برای برفروبی: بزرگراه ها و مسیرهای اصلی در اولویت اول قرار دارند

بزرگراه دان ولی پارک وی    بزرگراه دان ولی پارک وی        بزرگراه دان ولی پارک وی

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا