کاخ سفید با حمایت از اسرائیل تاکید کرد: ما به دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیستیم

کاخ سفید با حمایت از اسرائیل تاکید کرد: ما به دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیستیم

کاخ سفید با حمایت از اسرائیل تاکید کرد: ما به دنبال جنگ با جمهوری اسلامی نیستیم

دکمه بازگشت به بالا