جان کربی گفت که ایالات متحده از حملات اسرائیل علیه بیمارستان های غزه حمایت نمی کند

جان کربی گفت که ایالات متحده از حملات اسرائیل علیه بیمارستان های غزه حمایت نمی کند

جان کربی گفت که ایالات متحده از حملات اسرائیل علیه بیمارستان های غزه حمایت نمی کند

دکمه بازگشت به بالا