محور مقاومت، با نگاه جهان به سوی غزه، بی‌سر و صدا در حال حرکت به سوی کشتار است

محور مقاومت، با نگاه جهان به سوی غزه، بی‌سر و صدا در حال حرکت به سوی کشتار است

محور مقاومت، با نگاه جهان به سوی غزه، بی‌سر و صدا در حال حرکت به سوی کشتار است

دکمه بازگشت به بالا