حوثی‌های یمن مدعی حمله به اسرائیل شدند و حامی اصلی آنها ایران را به جنگ حماس نزدیکتر کردند

حوثی‌های یمن مدعی حمله به اسرائیل شدند و حامی اصلی آنها ایران را به جنگ حماس نزدیکتر کردند

حوثی‌های یمن مدعی حمله به اسرائیل شدند و حامی اصلی آنها ایران را به جنگ حماس نزدیکتر کردند

دکمه بازگشت به بالا