روسیه دومین مرحله جنگ برای تصرف کامل دونباس را آغاز کرد

روسیه دومین مرحله جنگ برای تصرف کامل دونباس را آغاز کرد

روسیه دومین مرحله جنگ برای تصرف کامل دونباس را آغاز کرد

دکمه بازگشت به بالا