جمهوری اسلامی: در صورت تهدید موجودیت، دکترین هسته ای را تغییر خواهد داد و بمب خواهد ساخت

جمهوری اسلامی: در صورت تهدید موجودیت، دکترین هسته ای را تغییر خواهد داد و بمب خواهد ساخت

جمهوری اسلامی: در صورت تهدید موجودیت، دکترین هسته ای را تغییر خواهد داد و بمب خواهد ساخت

دکمه بازگشت به بالا