بریتانیا می‌گوید روسیه پیشرفت‌های آهسته اما تدریجی در شرق اوکراین دارد

بریتانیا می‌گوید روسیه پیشرفت‌های آهسته اما تدریجی در شرق اوکراین دارد

بریتانیا می‌گوید روسیه پیشرفت‌های آهسته اما تدریجی در شرق اوکراین دارد

دکمه بازگشت به بالا