تجمع‌ اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته به مناسبت روز معلم در سراسر ایران برگزار شد

تجمع‌ اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته به مناسبت روز معلم در سراسر ایران برگزار شد

تجمع‌ اعتراضی معلمان شاغل و بازنشسته به مناسبت روز معلم در سراسر ایران برگزار شد

دکمه بازگشت به بالا