آرژانتین از قطر خواست محسن رضایی را به دلیل اتهام دست داشتن در بمب گذاری آمیا دستگیر کند

آرژانتین از قطر خواست محسن رضایی را به دلیل اتهام دست داشتن در بمب گذاری آمیا دستگیر کند

آرژانتین از قطر خواست محسن رضایی را به دلیل اتهام دست داشتن در بمب گذاری آمیا دستگیر کند

دکمه بازگشت به بالا