آمریکا: تحریم ها پس از توافق توسعه بندر چابهار ایران و هند امکان پذیر است

آمریکا: تحریم ها پس از توافق توسعه بندر چابهار ایران و هند امکان پذیر است

آمریکا: تحریم ها پس از توافق توسعه بندر چابهار ایران و هند امکان پذیر است

دکمه بازگشت به بالا