حماس می گوید در صورت ایجاد کشور مستقل فلسطین، این گروه سلاح های خود را زمین می گذارد

حماس می گوید در صورت ایجاد کشور مستقل فلسطین، این گروه سلاح های خود را زمین می گذارد

حماس می گوید در صورت ایجاد کشور مستقل فلسطین، این گروه سلاح های خود را زمین می گذارد

دکمه بازگشت به بالا