امیرعبداللهیان به آمریکا گفته است که می خواهد از گسترش درگیری پس از حمله به اسرائیل جلوگیری کند

امیرعبداللهیان به آمریکا گفته است که می خواهد از گسترش درگیری پس از حمله به اسرائیل جلوگیری کند

امیرعبداللهیان به آمریکا گفته است که می خواهد از گسترش درگیری پس از حمله به اسرائیل جلوگیری کند

دکمه بازگشت به بالا