مشاور امنیتی سابق آمریکا: جمهوری اسلامی همه عمر اعراب را صرف تلاش برای نابودی اسرائیل می‌کند

مشاور امنیتی سابق آمریکا: جمهوری اسلامی همه عمر اعراب را صرف تلاش برای نابودی اسرائیل می‌کند

مشاور امنیتی سابق آمریکا: جمهوری اسلامی همه عمر اعراب را صرف تلاش برای نابودی اسرائیل می‌کند

دکمه بازگشت به بالا