حکم دادگاه انقلاب برای یک معترض در اراک: زندان، شلاق و ۱۲۴ ساعت شستن قبور

حکم دادگاه انقلاب برای یک معترض در اراک: زندان، شلاق و ۱۲۴ ساعت شستن قبور

حکم دادگاه انقلاب برای یک معترض در اراک: زندان، شلاق و ۱۲۴ ساعت شستن قبور

دکمه بازگشت به بالا