عراق در حال بررسی انفجار در پایگاه نظامی گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی است

عراق در حال بررسی انفجار در پایگاه نظامی گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی است

عراق در حال بررسی انفجار در پایگاه نظامی گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی است

دکمه بازگشت به بالا