ناصر کنعانی: حمله هوایی منتسب به اسرائیل در اصفهان یک اقدام بی‌ارزش نظامی بود

ناصر کنعانی: حمله هوایی منتسب به اسرائیل در اصفهان یک اقدام بی‌ارزش نظامی بود

ناصر کنعانی: حمله هوایی منتسب به اسرائیل در اصفهان یک اقدام بی‌ارزش نظامی بود

دکمه بازگشت به بالا