خامنه‌ای: توقعات آمریکا تمامی ندارد و آن‌ها در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی تبعیت محض می‌خواهند

خامنه‌ای: توقعات آمریکا تمامی ندارد و آن‌ها در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی تبعیت محض می‌خواهند

خامنه‌ای: توقعات آمریکا تمامی ندارد و آن‌ها در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی تبعیت محض می‌خواهند

دکمه بازگشت به بالا