پوتین پیش از گفتگو با شی، غرب را به عنوان دشمن مشترک روسیه و چین معرفی می کند

پوتین پیش از گفتگو با شی، غرب را به عنوان دشمن مشترک روسیه و چین معرفی می کند

پوتین پیش از گفتگو با شی، غرب را به عنوان دشمن مشترک روسیه و چین معرفی می کند

دکمه بازگشت به بالا