سینماگران ایران بیانیه‌‌ای خطاب به نیروی انتظامی با خواسته «تفنگت را زمین بگذار» منتشر کردند

سینماگران ایران بیانیه‌‌ای خطاب به نیروی انتظامی با خواسته «تفنگت را زمین بگذار» منتشر کردند

سینماگران ایران بیانیه‌‌ای خطاب به نیروی انتظامی با خواسته «تفنگت را زمین بگذار» منتشر کردند

دکمه بازگشت به بالا