بریتانیا شخصیت‌ها و نهادهای نظامی برجسته جمهوری اسلامی را در پی حمله به اسرائیل تحریم کرد

بریتانیا شخصیت‌ها و نهادهای نظامی برجسته جمهوری اسلامی را در پی حمله به اسرائیل تحریم کرد

بریتانیا شخصیت‌ها و نهادهای نظامی برجسته جمهوری اسلامی را در پی حمله به اسرائیل تحریم کرد

دکمه بازگشت به بالا