ملانی جولی: وزرای خارجه زن جهان در نشستی به میزبانی کانادا در مورد اعتراضات ایران گفتگو می‌کنند

ملانی جولی: وزرای خارجه زن جهان در نشستی به میزبانی کانادا در مورد اعتراضات ایران گفتگو می‌کنند

ملانی جولی: وزرای خارجه زن جهان در نشستی به میزبانی کانادا در مورد اعتراضات ایران گفتگو می‌کنند

دکمه بازگشت به بالا