سازمان دیده‌بان حقوق بشر از کشته شدن ۳۶ نفر در طی اعتراضات اخیر ایران به مرگ مهسا امینی خبر داد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از کشته شدن 36 نفر در طی اعتراضات اخیر ایران به مرگ مهسا امینی خبر داد

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از کشته شدن ۳۶ نفر در طی اعتراضات اخیر ایران به مرگ مهسا امینی خبر داد

دکمه بازگشت به بالا