معافیت‌ تحریمی بایدن به جمهوری اسلامی امکان دسترسی به میلیاردها دلار برای فعالیت‌ جنگی را می‌دهد

معافیت‌ تحریمی بایدن به جمهوری اسلامی امکان دسترسی به میلیاردها دلار برای فعالیت‌ جنگی را می‌دهد

معافیت‌ تحریمی بایدن به جمهوری اسلامی امکان دسترسی به میلیاردها دلار برای فعالیت‌ جنگی را می‌دهد

دکمه بازگشت به بالا