بایدن در سخنرانی خود بر حماس تمرکز می کند و در انتقاد از اسرائیل اجتناب می کند

بایدن در سخنرانی خود بر حماس تمرکز می کند و در انتقاد از اسرائیل اجتناب می کند

بایدن در سخنرانی خود بر حماس تمرکز می کند و در انتقاد از اسرائیل اجتناب می کند

دکمه بازگشت به بالا