هشدار بایدن در مورد توقف عرضه تسلیحات به اسرائیل مشکل نتانیاهو را تشدید می کند

هشدار بایدن در مورد توقف عرضه تسلیحات به اسرائیل مشکل نتانیاهو را تشدید می کند

هشدار بایدن در مورد توقف عرضه تسلیحات به اسرائیل مشکل نتانیاهو را تشدید می کند

دکمه بازگشت به بالا