بلینکن، در هفتمین سفر خاورمیانه از ۷ اکتبر، می گوید تمرکز بر بهبود کمک های غزه است

بلینکن، در هفتمین سفر خاورمیانه از 7 اکتبر، می گوید تمرکز بر بهبود کمک های غزه است

بلینکن، در هفتمین سفر خاورمیانه از ۷ اکتبر، می گوید تمرکز بر بهبود کمک های غزه است

دکمه بازگشت به بالا