بلینکن: ایالات متحده آماده است تا تحریم ها علیه شرکت های چینی را به دلیل روابط با روسیه افزایش دهد

بلینکن: ایالات متحده آماده است تا تحریم ها علیه شرکت های چینی را به دلیل روابط با روسیه افزایش دهد

بلینکن: ایالات متحده آماده است تا تحریم ها علیه شرکت های چینی را به دلیل روابط با روسیه افزایش دهد

دکمه بازگشت به بالا