بلینکن از حماس خواست تا توافق آتش بس فوق العاده سخاوتمندانه اسرائیل را بپذیرد

بلینکن از حماس خواست تا توافق آتش بس فوق العاده سخاوتمندانه اسرائیل را بپذیرد

بلینکن از حماس خواست تا توافق آتش بس فوق العاده سخاوتمندانه اسرائیل را بپذیرد

دکمه بازگشت به بالا