انگلستان چهار فرد و نهاد نظامی ایران را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد

انگلستان چهار فرد و نهاد نظامی ایران را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد

انگلستان چهار فرد و نهاد نظامی ایران را به دلیل ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرد

دکمه بازگشت به بالا