وزیر امور خارجه بریتانیا: اسرائیل اجازه نخواهد داد حمله جمهوری اسلامی بی پاسخ بماند

وزیر امور خارجه بریتانیا: اسرائیل اجازه نخواهد داد حمله جمهوری اسلامی بی پاسخ بماند

وزیر امور خارجه بریتانیا: اسرائیل اجازه نخواهد داد حمله جمهوری اسلامی بی پاسخ بماند

دکمه بازگشت به بالا