همزمان با گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه، فراخوان های آتش بس افزایش یافته است

همزمان با گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه، فراخوان های آتش بس افزایش یافته است

همزمان با گسترش عملیات نظامی اسرائیل در غزه، فراخوان های آتش بس افزایش یافته است

دکمه بازگشت به بالا