دونالد ترامپ از جو بایدن در هفت ایالت طبق میانگین نظرسنجی ها پیشتاز است

دونالد ترامپ از جو بایدن در هفت ایالت طبق میانگین نظرسنجی ها پیشتاز است

دونالد ترامپ از جو بایدن در هفت ایالت طبق میانگین نظرسنجی ها پیشتاز است

دکمه بازگشت به بالا