مصر هیئتی را به اسرائیل می‌فرستد که آخرین تلاشش برای میانجی‌گری برای برقراری آتش‌بس است

مصر هیئتی را به اسرائیل می‌فرستد که آخرین تلاشش برای میانجی‌گری برای برقراری آتش‌بس است

مصر هیئتی را به اسرائیل می‌فرستد که آخرین تلاشش برای میانجی‌گری برای برقراری آتش‌بس است

دکمه بازگشت به بالا