زلنسکی می گوید که منابع انرژی اتحادیه اروپا در حمله اخیر روسیه به اوکراین هدف قرار گرفته است

زلنسکی می گوید که منابع انرژی اتحادیه اروپا در حمله اخیر روسیه به اوکراین هدف قرار گرفته است

زلنسکی می گوید که منابع انرژی اتحادیه اروپا در حمله اخیر روسیه به اوکراین هدف قرار گرفته است

دکمه بازگشت به بالا