رهبران اتحادیه اروپایی خواستار تحریم جمهوری اسلامی و شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری هستند

رهبران اتحادیه اروپایی خواستار تحریم جمهوری اسلامی و شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری هستند

دکمه بازگشت به بالا