گروه هفت می‌خواهد دفاع هوایی اوکراین را تقویت کند و تحریم‌های جمهوری اسلامی را گسترش دهد

گروه هفت می‌خواهد دفاع هوایی اوکراین را تقویت کند و تحریم‌های جمهوری اسلامی را گسترش دهد

گروه هفت می‌خواهد دفاع هوایی اوکراین را تقویت کند و تحریم‌های جمهوری اسلامی را گسترش دهد

دکمه بازگشت به بالا