وزیر امور خارجه فرانسه برای گفتگو در مورد درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل در لبنان به سر می برد

وزیر امور خارجه فرانسه برای گفتگو در مورد درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل در لبنان به سر می برد

وزیر امور خارجه فرانسه برای گفتگو در مورد درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل در لبنان به سر می برد

دکمه بازگشت به بالا