بیش از ۱۵۱ شهر جهان در حمایت از قیام مردم ایران تجمعات اعتراضی برگزار می کنند

بیش از 151 شهر جهان در حمایت از قیام مردم ایران تجمعات اعتراضی برگزار می کنند

بیش از ۱۵۱ شهر جهان در حمایت از قیام مردم ایران تجمعات اعتراضی برگزار می کنند

دکمه بازگشت به بالا