آلمان روال معمول روابط خود با ایران را قطع می‌کند و اعضای خانواده سرکوبگران را نیز تحریم می‌نماید

آلمان روال معمول روابط خود با ایران را قطع می‌کند و اعضای خانواده سرکوبگران را نیز تحریم می‌نماید

آلمان روال معمول روابط خود با ایران را قطع می‌کند و اعضای خانواده سرکوبگران را نیز تحریم می‌نماید

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!