لایحه دولت ائتلافی آلمان برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در پارلمان آلمان تصویب شد

لایحه دولت ائتلافی آلمان برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در پارلمان آلمان تصویب شد

لایحه دولت ائتلافی آلمان برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در پارلمان آلمان تصویب شد

دکمه بازگشت به بالا