حماس مسئولیت حمله موشکی را بر عهده گرفت که گذرگاهی بین اسرائیل و غزه را بست

حماس مسئولیت حمله موشکی را بر عهده گرفت که گذرگاهی بین اسرائیل و غزه را بست

حماس مسئولیت حمله موشکی را بر عهده گرفت که گذرگاهی بین اسرائیل و غزه را بست

دکمه بازگشت به بالا