درخواست حماس مبنی بر موافقت اسرائیل با آتش بس ۱۲ هفته ای مانع بزرگی در مذاکرات است

درخواست حماس مبنی بر موافقت اسرائیل با آتش بس 12 هفته ای مانع بزرگی در مذاکرات است

درخواست حماس مبنی بر موافقت اسرائیل با آتش بس ۱۲ هفته ای مانع بزرگی در مذاکرات است

دکمه بازگشت به بالا