سخنگوی حماس در اولین پیام ویدیویی پس از تقریباً ۲ ماه اخیر به ادامه حملات به اسرائیل تاکید کرد

سخنگوی حماس در اولین پیام ویدیویی پس از تقریباً 2 ماه اخیر به ادامه حملات به اسرائیل تاکید کرد

دکمه بازگشت به بالا