حماس در میان میانجی‌گری‌های شدید قول می‌دهد به پیشنهاد آتش‌بس اسرائیل خیلی زود پاسخ دهد

حماس در میان میانجی‌گری‌های شدید قول می‌دهد به پیشنهاد آتش‌بس اسرائیل خیلی زود پاسخ دهد

حماس در میان میانجی‌گری‌های شدید قول می‌دهد به پیشنهاد آتش‌بس اسرائیل خیلی زود پاسخ دهد

دکمه بازگشت به بالا