رهبر حزب الله: اسرائیل در دوراهی بین شکست یا پرتگاه در جنگ غزه قرار گرفته است

رهبر حزب الله: اسرائیل در دوراهی بین شکست یا پرتگاه در جنگ غزه قرار گرفته است

رهبر حزب الله: اسرائیل در دوراهی بین شکست یا پرتگاه در جنگ غزه قرار گرفته است

دکمه بازگشت به بالا